شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

معاونت فناوری اطلاعات
- اطلاعات مربوط به جابجایی مرسولات پستی بصورت لحظه ای در این سامانه ثبت می گردد
- اطلاعات مربوط به مرسولات پستی حداکثر 6 ماه در این سامانه نگهداری و قابل رهگیری می باشد
- در صورت هرگونه ابهام ، سوال و نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 84470000-021 واحد ارتباط با مشتریان و در صورت ضرورت به ثبت شکایت به سامانه ثبت و پیگیری شکایت شرکت ملی پست مراجعه فرمائید.